Uông Xưởng Công

Chương 478: Việc xấu trong nhà

/503
Trước Tiếp
Trước Tiếp
Đang nhập để bình luận
daicalanhdaoMình vào đọc bình thường mà bạn, bạn thử đọc trên điện thoại khá thử xem nhé - sent 2020-02-20 08:38:38
pe_ponAd ơi chương màu đỏ sao ko đọc đc vậy?? - sent 2020-02-20 01:27:59
pe_ponMình ấn vào chương đọc mà toàn ra "SQLSTATE[22001]: String data, right truncated: 1406 Data too long for column 'log_ref' at row 1" thôi ad ạ - sent 2020-02-19 17:32:35
daicalanhdaope_pon đã duyệt thẻ cho bạn rồi nhé. - sent 2020-02-19 15:40:26
pe_ponSao kp đọc đc tr vậy ạ - sent 2020-02-19 15:02:03
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương