Người Tìm Xác

Chương 1867: Thiên lôi phá trận

/1867
Trước Tiếp
Trước Tiếp
Đang nhập để bình luận
Giang Pham1564591519thôi truyện hay cố đợi vậy - sent 2019-09-17 20:52:03
Mr Thế AnhCòn 50C nữa là hết r. - sent 2019-09-17 17:40:35
1568709932Duyệt thẻ cho e vs ạ - sent 2019-09-17 15:51:17
phuong87truyện này cũng sắp đến chương cuối r ad dịch nốt cho mn khỏi chờ mong đi - sent 2019-09-17 15:01:27
daicalanhdao1548391660 nhóm dịch sẽ cố gắng ra chương mới trong tuần sau mong các bạn thông cảm, sự cố thì không ai muốn cả. Nếu web chỉ có 1 người đọc thì nhóm dịch vẫn đăng truyện cho đến full nhé - sent 2019-09-17 14:10:31
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương