Công Tước

Chương 1476: Chương 508.2 HIỂM HỌA MỚI (2)

/1495
Trước Tiếp
Trước Tiếp
Đang nhập để bình luận
thuy nguyen1550187969Tới đây chắc gần full rồi - sent 2019-06-20 19:43:45
daicalanhdaoOk bạn, lần đầu tiếp nhận thẻ nó bị lỗi - sent 2019-06-18 19:34:20
duthikimchiLà trời có 10k đọc dc 20 ngày có ai chê mắc chê rẻ gì đâu. Cái thẻ nó bị lỗi chứ ai cố ý nạp thẻ lỗi làm cái gì - sent 2019-06-18 19:23:17
daicalanhdaoNạp sai lần nữa sẽ bị khóa acc nhé duthikimchi, ủng hộ nhóm dịch đi bạn có 500 đồng 1 ngày thôi nạp thẻ lỗi làm gì - sent 2019-06-18 16:04:00
daicalanhdaoduthikimchi 2 lần bạn nạp đều là 2 số khác nhau, nạp thẻ đúng để đọc truyện nhé - sent 2019-06-18 16:00:37
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương